Het SIHO ontwikkelt leidraden en materialen om inclusief hoger onderwijs in de praktijk om te zetten en de positieve beeldvorming te bevorderen.

Book-a-Book

Met de applicatie Book-a-Book, stelt het SIHO op eenvoudige wijze digitale tekstbestanden van handboeken beschikbaar aan studenten met een functiebeperking in Vlaanderen.

Roadmap

Roadmap is een online, interactieve en te personaliseren begeleidingstool die studenten met autismespectrumstoornis (ASS) in het hoger onderwijs ondersteunt.

Database ondersteunende technologieën

De database biedt een handig overzicht van technologieën die kunnen worden ingezet om specifieke noden op te volgen en inclusief hoger onderwijs te bevorderen.

BReeDBeeLD

Deze e-tool bevordert inzicht in meer realistische, correcte en niet-stereotype beeldvorming van mensen met een beperking.

Studenteninspraak onbeperkt

Het charter beschrijft 10 strategieën om de werking van studentenraden meer inclusief en toegankelijk te maken.

Leidraad universeel ontwerp

De leidraad universeel ontwerp van beleid naar praktijk biedt richtlijnen om universeel ontwerp in het beleid en de praktijk te verankeren.

Mobility portraits

Het SIHO en LINK ontwikkelden portretten over internationale mobiliteit. Studenten getuigen over hun ervaringen.

Ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs

De leidraad biedt handvatten rond de regeling inclusief hoger onderwijs.

Leidraad stage

Deze leidraad biedt een overzicht van relevante regelgeving, richtlijnen, materialen en inspiratie om het beleid en de ondersteuning op stage te optimaliseren.

Bijdragen nieuwsbrief

Het SIHO publiceert verdiepende bijdragen in zijn maandelijkse nieuwsbrief. Hier vindt u een overzicht van verdiepende bijdragen.

Fiches studeren met een beperking

Het SIHO ontwikkelde fiches van vaak voorkomende beperkingen in het hoger onderwijs. Elke fiche bespreekt facts & figures, aandachtspunten en tips.

TZALWEL

Studenten met een beperking getuigen in korte filmpjes over hun ervaringen, dromen en ambities. Een documentaire bundelt de verschillende getuigenissen.