Nieuws

Het SIHO verstrekt informatie en versterkt de positieve beeldvorming rond inclusief onderwijs. Het SIHO volgt good practices (nationaal en internationaal) en knelpunten op over inclusie en hoger onderwijs en informeert de brede samenleving over inclusie en hoger onderwijs.

Nieuwsbrieven

Het SIHO publiceert maandelijks een nieuwsbrief met informatie over inclusief hoger onderwijs.

Aankomende studiedagen

Op zoek naar een congres of studiedag rond inclusie en studeren met een beperking? Raadpleeg hier het actueel (internationaal) aanbod.

PLAR4SIMP

Eerste Peer Learning Activity (PLA) over inclusieve mobiliteit

Op 21-22 september 2020 vond de eerste Peer Learning Activity (PLA) over inclusieve mobiliteit plaats, als onderdeel van het PLAR-4-SIMP-project.

PLAR4SIMP

Neem deel aan Webinar Inclusive Mobility 9 November 2020

Mis de lancering niet van het onderzoeksrapport en de praktijkbrochure met aanbevelingen over het inclusiever maken van mobiliteitsprogramma's voor studenten met een beperking.

PLAR4SIMP

Nieuw project inclusieve mobiliteit

Het project Peer Learning Activities and Training for Social Inclusion in Mobility Programmes (PLAR-4-SIMP) werd geselecteerd voor financiering.

EPFIME

Duurzaam beleidskader voor inclusieve mobiliteit in Europa (EPFIME)

Het EPFIME project ging op van start op 6 & 7 mei 2019 in Brussel.