Lesopnames inclusief inzetten

Opnames beschikbaar stellen van lessen: het ondersteunt een inclusieve leeromgeving maar is vandaag ook voorwerp van debat. Er is vraag naar de voordelen, naar de regelgeving en naar een gestructureerde aanpak om een inclusief beleid vorm te geven.

Leidraad

Om instellingen te ondersteunen bij de implementatie van een gestructureerd inclusief beleid rond lesopnames, ontwikkelde het SIHO de leidraad 'lesopnames inclusief inzetten: van beleid naar praktijk'. De leidraad biedt inzicht in het hoe en waarom van lesopnames, geeft richtlijnen en ondersteunende fiches en beantwoordt vragen uit de praktijk, gestoeld op wetenschappelijk onderzoek.

Ondersteunende fiches

De leidraad bevat twee ondersteunende fiches die concrete tips en tricks aanbieden voor hetzij studenten, hetzij lesgevers en hoe zij best met lesopnames omgaan.

Advies, coaching en vorming

Het SIHO biedt instellingen hoger onderwijs ondersteuning bij een gestructureerd beleid rond lesopnames. Dit kan via vormingen, advies- en coachingsgesprekken.

Een concrete vraag? Neem contact op via info@siho.be