Samen zorgzaam

Samen Zorgzaam is een initiatief van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts. Het project loopt over de periode juli 2022 tot en met december 2023. Het beoogt hogeronderwijsinstellingen te versterken om te schakelen naar een proactief welzijnsbeleid, een community of caring

In samenwerking met academisch experten, studenten en de studentenvoorzieningen ontwikkelt het SIHO het trainingspakket ‘Samen Zorgzaam’. De training biedt concrete tips over hoe je mentaal welzijn bij studenten versterkt. De training neemt het public mental health-perspectief als uitgangspunt, is gebaseerd op de Question, Persuade, Refer (QPR) methode en bestaat uit zes modules die los van elkaar en/of gecombineerd kunnen worden ingezet. Om het leereffect te verhogen en de diversificatie van eindgebruikers te borgen, bevat elke module uitleg, getuigenissen en oefeningen met interactieve filmpjes en/of TED-talks

De studentenvoorzieningen als belangrijke spelers in de medisch-psychologische opvolging van studenten leiden het voorbije jaar via 331 trainingen 5.322 poortwachters op. Een ‘poortwachter’ is iemand die risico’s en zorgbehoeften op tijd kan herkennen en studenten kan doorverwijzen naar de juiste hulp. Dat is cruciaal, omdat jongeren die worstelen met emotionele problemen niet altijd zelf de stap zetten naar professionele hulp. De meeste mensen kloppen in de eerste plaats aan bij iemand uit hun nabije omgeving. Het is dus cruciaal dat in die omgeving mensen alert en deskundig zijn.

Het SIHO brengt de implementatie in kaart in het rapport 'Samen zorgzaam: poortwachtertrainingen als hefboom om te schakelen naar een community of caring'. Achteraf geven deelnemers aan dat ze niet alleen veel hebben bijgeleerd over mentaal welzijn, maar dat ze ook meer zelfvertrouwen hebben om moeilijke gesprekken aan te gaan.

De training is ook beschikbaar op MoodSpace als online programma.