Stage

Stage is een motiverend en stimulerend aspect in het leerproces van de student. Ook voor studenten met een functiebeperking kan een succesvolle stage een hefboom betekenen naar de arbeidsmarkt.

Leidraad op stage met een functiebeperking

De leidraad biedt een overzicht van relevante regelgeving, richtlijnen, materialen en inspiratie om het beleid en de ondersteuning op stage te optimaliseren.

Ondersteunende fiches

De assmentvragenlijst en de self-assessmenttool bieden concrete handreikingen aan om de ondersteuning op stage te optimaliseren.