Het SIHO ondersteunt de Vlaamse hogescholen en universiteiten bij het verbeteren van de participatie van studenten met functiebeperkingen. Het SIHO vormt de brugfunctie met de Vlaamse Overheid en speelt ook een rol in het informeren en het sensibiliseren van de bredere samenleving over inclusief hoger onderwijs.

Missie

Het SIHO stelt inclusie voorop. Ontdek hier de belangrijke pijlers, waarden van het SIHO.

Team

Gedreven medewerkers zetten het beleidsplan in de praktijk om.

Meerjarenplan en bestuur

Het beleidsplan ‘samen inclusief hoger onderwijs realiseren 2020-2024’ zet de bakens uit voor de komende vijf jaar. De kwaliteit van de werking wordt geborgd door een bestuur.