Voor instellingen

Het SIHO creƫert een verbindend netwerk tussen de instellingen hoger onderwijs waarin de deskundigheid inzake inclusief hoger onderwijs continu en duurzaam wordt gedeeld en bevorderd.

Het SIHO biedt advies, intervisie, coaching en vorming om inclusief onderwijs in het diversiteitsbeleid en onderwijspraktijk van de instellingen hoger onderwijs te verankeren.

Het vormingsaanbod bestaat uit workshops en vormingen over diversiteit, inclusie, redelijke aanpassingen en universeel ontwerp. De vormingen zijn evidence based, conform het decretale kader, en sluiten aan op de dagelijkse praktijk van docenten en coaches.

Vormingen die in 2019-2020 al werden aangevraagd en gratis door het SIHO in instellingen hoger onderwijs zullen worden aangeboden, zijn:

  • Ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs
  • Redelijke aanpassingen: van beleid naar praktijk
  • Universeel ontwerp in onderwijs en dienstverlening
  • Internationale mobiliteit beter op de kaart zetten
  • Op stage met een functiebeperking: hoe pak je het aan?
  • Studeren met autisme
  • Studeren met ADHD
  • Studeren met DCD
  • Studeren met dyslexie en dyscalculie

Vormingen op maat voor specifieke groepen en andere thema's zijn uiteraard ook bespreekbaar. Ook supervisie en werkoverleg rond specifieke thema's is mogelijk.

Interesse in een vorming, intervisie, of coaching van het SIHO op maat van de noden van uw instelling? Neem contact op via info@siho.be