Studeren in het hoger onderwijs vormt een uitdaging. Een chronische ziekte, een motorische beperking, een auditieve beperking, een visuele beperking, een leerstoornis (dyslexie of dyscalculie), een autismespectrumstoornis (ASS) of een aandachtsstoornis zoals ADHD kan die uitdaging vergroten. Aan de hogescholen en de universiteiten bestaan er heel wat ondersteuningsmogelijkheden. Ontdek hier het aanbod en tips om de overstap naar het hoger onderwijs voor te bereiden.

Ondersteuning in het hoger onderwijs

Nood aan meer tijd op een examen, digitaal cursusmateriaal een doventolk? Ontdek het ondersteuningsaanbod van hogescholen en universiteiten.

Fiches studeren met een beperking

Het SIHO ontwikkelde fiches van vaak voorkomende beperkingen in het hoger onderwijs. Elke fiche bespreekt facts & figures, aandachtspunten en tips.

Je overstap naar het hoger onderwijs voorbereiden

Een goede voorbereiding is van belang. Je vindt hier een vragenlijst die je kan ondersteunen om de overstap gericht voor te bereiden.

Je overstap naar werk voorbereiden

Op zoek gaan naar een job brengt heel wat vragen met zich mee. SIHO ontwikkelde een informatiefolder en vragenlijst om alvast zelfzeker te solliciteren.