Hogescholen en universiteiten streven naar een toegankelijke onderwijsomgeving waarbij alle studenten kansen krijgen om hun talenten te ontplooien.

Naast een breed inclusief begeleidingsaanbod, voorzien hogescholen en universiteiten in specifieke ondersteuning. Het SIHO ontwikkelde voor kandidaat-studenten een informatiefolder over de ondersteuningsmogelijkheden in het hoger onderwijs.

Onderwijs- en examenmaatregelen

Onderwijs- en examenfaciliteiten neutraliseren belemmeringen tijdens de onderwijs- en examenactiviteiten.

Meer lezen

Ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs

In 2017 werd een nieuw ondersteuningsmodel voor het hoger onderwijs ingevoerd.

Meer lezen

Tolkondersteuning

Een tolk Vlaamse Gebarentaal en/of schrijftolk maakt de onderwijsactiviteiten toegankelijk.

Meer lezen

Aangepast leermateriaal

Aanpassingen van leermaterialen zoals een omzetting naar braille of een digitale versie van een boek zijn mogelijk.

Meer lezen

Kopieën notities

Een financiële tussenkomt voor kopieën van notities medestudenten gebeurt onder bepaalde voorwaarden.

Meer lezen

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zoals een leesloupe, aangepast meubelair of compenserende software kunnen worden aangevraagd.

Meer lezen

Pedagogische hulp

Vaktechnische en inhoudelijke begeleiding is mogelijk voor studenten met een visuele of auditieve beperking.

Meer lezen

Vervoerskosten

Onder bepaalde voorwaarden kan in een tegemoetkoming voor vervoerskosten worden voorzien.

Meer lezen

Verblijfskosten

Onder bepaalde voorwaarden kan in een tegemoetkoming voor verblijfskosten voor het kot worden voorzien.

Meer lezen

Internationale mobiliteit

Specifieke kosten die gepaard gaan met in het buitenland studeren kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vergoed.

Meer lezen

Leerkrediet terugvorderen

In situaties van overmacht kan je een aanvraag doen om leerkrediet terug te vorderen.

Meer lezen