Aangepast leermateriaal

De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming (Cel SOL) financiert voor studenten met een visuele of motorische functiebeperking omzettingen of aanpassingen van het leermateriaal naar een voor de student aangepaste vorm. Voorbeelden zijn vergrotende kopie├źn, (digitale) braille, (digitale) grootletterdruk, toegankelijke digitale bestanden. Deze omzettingen gebeuren door gespecialiseerde omzettingscentra (bv. Brailleproductiecentrum, Transkript vzw).

De onderwijsinstelling volgt de aanvraag met de student op. Deze financiering moet elk academiejaar opnieuw worden aangevraagd. Voor een aanvraag neem je contact met het aanspreekpunt van je onderwijsinstelling.

Als student met dyslexie kan je ook nood hebben aan een digitale versie van cursusmateriaal en handboeken. In het hoger onderwijs gebeurt de aanvraag van digitale bestanden bij uitgeverijen door de onderwijsinstelling.

Contacteer gerust het aanspreekpunt van je onderwijsinstelling voor meer informatie over de procedure.