Hulpmiddelen

Hulpmiddelen kunnen essentieel zijn om te kunnen participeren aan lessen, stage en examens, en/of leerstof te kunnen verwerken. Er zijn verschillende instanties die in een tussenkomst voor de aankoop van hulpmiddelen voorzien.

Cel Speciale Onderwijsleermiddelen

De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming (Cel SOL) stelt hulpmiddelen ter beschikking voor studenten met een visuele of motorische beperking.

Het gaat om ergonomisch meubilair zoals aangepaste tafels en stoelen en technische apparatuur zoals een braillescope, een brailleleesregel en een leesloep die studenten tijdens hun studies aan de onderwijsinstellingen kunnen gebruiken.

De onderwijsinstelling volgt samen met de student de aanvraag op. Contacteer het aanspreekpunt van de onderwijsinstelling voor meer informatie hierover.

Het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap

Hulpmiddelen die in een ruimere sociale context gebuikt worden en gemakkelijk verplaatsbaar zijn van de onderwijsinstelling naar de thuissituatie worden niet door Cel Sol gefinancierd, maar kunnen wel bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) worden aangevraagd.

Het VAPH heeft een overzicht van hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor je een tegemoetkoming kan krijgen. De refertelijst van hulpmiddelen vind je hier. Het is echter ook mogelijk om hulpmiddelen en aanpassingen te vragen die niet in deze lijst staan.

Om een tegemoetkoming te krijgen voor hulpmiddelen, moet je een aanvraag indienen bij het VAPH. Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de website van het VAPH.

De onderwijsinstelling

Compenserende voorleessoftware voor studenten met dyslexie, zoals Alinea, Sprint+ en Kurzweil, worden niet vergoed door de Cel Sol of VAPH. De onderwijsinstellingen hebben wel vaak een eigen aanbod van die hulpmiddelen.

Contacteer het aanspreekpunt van de onderwijsinstelling voor meer informatie hierover.