Missie

Het SIHO ondersteunt de Vlaamse hogescholen en universiteiten in het realiseren van inclusief hoger onderwijs.

Het SIHO informeert de hoger onderwijsinstellingen over de meest recente regelgeving, ondersteunt hen om een beleidsplan uit te werken, en ontwikkelt materiaal om de hoger onderwijsinstellingen te helpen om hun inclusief beleid in de praktijk om te zetten.

Het SIHO speelt ook een rol in het informeren en sensibiliseren van de bredere samenleving over inclusief hoger onderwijs.

Het SIHO organiseert vormingen, ontmoetingsdagen, geeft advies op maat en biedt informatie aan via haar website, Facebookpagina en nieuwsbrief.

De sterkte van het SIHO is dat alle vijf associaties van universiteiten en hogescholen hun krachten bundelen om samen inclusief hoger onderwijs te realiseren.

Het SIHO beschouwt inclusie als een belangrijke hefboom om onze samenleving te versterken en sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Twee belangrijke pijlers voor het werk van SIHO zijn universeel ontwerp en redelijke aanpassingen. In het Convenant 2020-2024 gaat verhoogde aandacht naar het realiseren van inclusie via universeel ontwerp.

Betrokkenheid, verbinding en innovatie kenmerken de aanpak van het SIHO. Het SIHO wil zich betrokken voelen met elke onderwijsinstelling hoger onderwijs en met hen, beleidsinstanties hoger onderwijs en de overheid een dynamisch netwerk vormen waarin ze in openheid, vertrouwen, en in gelijkwaardigheid samen kunnen nadenken en krachtlijnen kunnen uittekenen om inclusief hoger onderwijs te realiseren. Door vooruit te denken, kansen te zien en bruggen te bouwen voor samenwerking, wil het SIHO uitgroeien tot een inspirator en trendsetter inzake inclusief hoger onderwijs, zowel regionaal als internationaal.

Video