Symposium 'Elk talent telt!'

Wist je dat?

Omwille van specifieke leerkenmerken hebben cognitief sterk functionerende studenten vaak meer uitdaging nodig om gemotiveerd te blijven. Hoogbegaafde studenten vormen een heterogene groep. Terwijl heel wat cognitief sterk functionerende studenten het zeer goed doen, is er ook een groep die onderpresteert en specifieke belemmeringen ondervindt.

Naar een inclusiever hoger onderwijs

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en het Expertisecentrum Talent volgen samen met studenten, de universiteiten en hogescholen en de ankerscholen secundair onderwijs, drie actiepunten op zodat de talenten en noden van cognitief sterk functionerende studenten in het hoger onderwijs meer aandacht krijgen.

Op het symposium 'Elk talent telt! wordt de educatieve toolbox voorgesteld. De toolbox omvat:

  • Een leidraad 'Cognitief sterk functioneren: richtlijnen voor een inclusief beleid in (de transitie naar) het hoger onderwijs. De leidraad beoogt hogeronderwijsinstellingen een hand te reiken om een meer inclusief instellingsbeleid ten aanzien van cognitief sterk functionerende studenten uit te bouwen.
  • Een eenvoudige, interactieve basistraining. De basistraining van twee uur schetst het profiel van cognitief sterk functionerende studenten en leerlingen in het hoger onderwijs en hun noden en concrete tips om een kwaliteitsvol onderwijs- en begeleidingsaanbod uit te bouwen. Onderwijsinstellingen kunnen de training implementeren in docententrainingen.
  • Een informatiefiche. Die infofiche biedt cognitief sterk functionerende leerlingen in het secundair onderwijs meer info over de procedure van het volgen van opleidingsonderdelen in het hoger onderwijs.

Programma

​​​​​​Woensdag 22 mei 2024 - Elk talent telt - Koninklijke Bibliotheek België (KBR)

13:00 Registratie en onthaal met koffie
13:30

Voorwoord en welkom

Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Valérie Van Hees (SIHO) en Karine Verschueren (KU Leuven)

13:40

Cognitief sterke leerlingen en studenten in de transitie naar het hoger onderwijs

Alicia Ramos (KU Leuven)

14:10

Student aan het woord

Julien De Wit (UAntwerpen)

14:20

Voorstelling educatieve toolbox

Valérie Van Hees (SIHO)

14:50 Koffiepauze
15:10

Student aan het woord

Jimmi Hendrickx (UCLL)

15:20

Panelgesprek 'Bouwstenen van een inclusief beleid voor cognitief sterke leerlingen en studenten in (de transitie naar) het hoger onderwijs'

Moderator: studente Aysema Poyraz (UGent)

Panelleden: Karine Verschueren (KU Leuven), Jef Van Dorpe (VVS), Ignace Ryheul (Sint-Jozef Humaniora), Michelle De Wulf (PXL), Julien De Wit (UAntwerpen), Bart Dejonghe (KU Leuven), Koen Daniëls (NVA), Jimmi Hendrickx (UCLL), en Valérie Van Hees (SIHO)

15:50

Slotbeschouwing en volgende stappen

Valérie Van Hees (SIHO)

16:00 Receptie en netwerkmoment
17:00 Einde

Doelgroep

Al wie in de praktijk met leerlingen of studenten aan de slag gaat. Lesgevers, onderwijsondersteuners, leercoaches, studentenbegeleiders zijn van harte welkom. Er is geen voorkennis vereist.

Locatie

Galerie - Auditorium
Koninklijke Bibliotheek België (KBR)
Kunstberg 28
1000 Brussel
(vlakbij Brussel Centraal Station)

Inschrijven

Verplicht via onderstaande link uiterlijk tegen woensdag 15 mei 2024.

elk talent telt