Voor instellingen

Het SIHO creëert een verbindend netwerk tussen de instellingen hoger onderwijs waarin de deskundigheid inzake inclusief hoger onderwijs continu en duurzaam wordt gedeeld en bevorderd.

Overlegmomenten

Via gerichte overlegmomenten faciliteert het SIHO uitwisseling en kennisdeling rond verschillende thema’s rond inclusief hoger onderwijs. De thema’s van de bijeenkomsten vertrekken steeds vanuit gesignaleerde noden.

Inclusie - aanspreekpunten`

 • Dinsdag - 18.10.22 - 9.00-12.00 (online)

 • Dinsdag - 29.11.22 - 9.00-12.00 (Brussel)

 • Dinsdag - 14.02.23 - 9.00-12.00 (online)

 • Dinsdag - 25.04.23 - 9.00-12.00 (Brussel)

Universeel ontwerp

 • Donderdag - 27.10.22 - 13.00-16.00 (online)
 • Donderdag - 16.03.23 - 13.00-16.00 (Brussel)
 • Donderdag - 11.05.23 - 13.00-16.00 (online)

Mentaal welzijn

 • Dinsdag - 06.09.22 - 9.00-12.00 (Brussel)

 • Dinsdag - 22.11.22 - 9.00-12.00 (online)

 • Dinsdag - 28.02.23 - 9.00-12.00 (Brussel)

 • Dinsdag - 09.05.23 - 9.00-12.00 (online)

Inclusieve mobiliteit

 • Dinsdag - 25.10.22 - 13.00-16.00 (online)

 • Dinsdag - 07.03.23 - 13.00-16.00 (Brussel)

 • Dinsdag - 16.05.23 - 13.00-16.00 (online)

Studentenbegeleiders

 • Dinsdag - 04.10.2022 - 9.00-12.00 (online)

 • Dinsdag - 07.02.2023 - 9.00-12.00 (Brussel)

 • Dinsdag - 23.05.2023 - 9.00-12.00 (online)

Verdiepende sessies

Via interactieve sessies diepen we samen met experten specifieke topics rond inclusief hoger onderwijs verder uit. Deelname is gratis, vooraf inschrijven is verplicht

Raadpleeg hier de activiteitenkalender van het SIHO 2022-2023.

Advies en coaching op maat

Het SIHO biedt advies, intervisie, coaching en vorming om inclusief onderwijs in het diversiteitsbeleid en onderwijspraktijk van de instellingen hoger onderwijs te verankeren.

Het vormingsaanbod bestaat uit workshops en vormingen over diversiteit, inclusie, menaal welzijn, redelijke aanpassingen en universeel ontwerp. De vormingen zijn evidence based, conform het decretale kader, en sluiten aan op de dagelijkse praktijk van docenten en coaches.

Vormingen die frequent worden aangevraagd en gratis door het SIHO in instellingen hoger onderwijs worden aangeboden, zijn:

 • Mentaal Welzijn - MoodSpace
 • Ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs - vormingn over specifieke beperkingen
 • Redelijke aanpassingen: van beleid naar praktijk
 • Universeel ontwerp in onderwijs en dienstverlening
 • Inclusieve mobiliteit
 • Inclusie: stage en werkplekleren

Vormingen op maat voor specifieke groepen en andere thema's zijnook bespreekbaar. Ook supervisie en werkoverleg rond specifieke thema's is mogelijk.

Interesse in een vorming, intervisie, of coaching van het SIHO op maat van de noden van uw instelling? Neem contact op via info@siho.be