Fiches functiebeperkingen

Een chronische ziekte, een motorische beperking, een auditieve beperking, een visuele beperking, een leerstoornis (dyslexie of dyscalculie), een autismespectrumstoornis (ASS) of een aandachtsstoornis (ADHD) kan voor specifieke uitdagingen zorgen bij het volgen van lessen, examen, studeren, stage en het studentenleven.

Het SIHO ontwikkelde voor studenten en docenten informatiefiches van veel voorkomende functiebeperkingen. De fiches omvatten facts & figures, aandachtspunten, tips en linken naar meer achtergrondinformatie:

De fiches zijn ook in het Engels beschikbaar: