Samen taboe doorbreken

Wist je dat?

Studenten beseffen niet altijd dat ze kampen met psychische problemen. Of ze zijn ervan overtuigd dat ze hun problemen zelf kunnen of moeten oplossen. Andere redenen waarom studenten geen hulp zoeken: ze weten niet waar ze terechtkunnen, ze koesteren onjuiste ideeën over wat een behandeling kost, ze hebben schrik voor het stigma dat met het zoeken en krijgen van hulp gepaard gaat, of ze maken zich zorgen over een mogelijke negatieve invloed op hun academische loopbaan.

Wat leerden we uit de Welzijnsmonitor?

De specifieke redenen om geen hulp te zoeken zijn eerder cognitief van aard: 78% van de studenten met psychische problemen wil de problemen zelf oplossen en 45% denkt dat een behandeling niet werkt.

Wie kan deelnemen?

Je kan deelnemen als je 18 jaar of ouder bent en ingeschreven bent aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Je bent welkom als student met emotionele problemen maar ook als student zonder emotionele problemen. Je hoeft dus niet in begeleiding te zijn voor emotionele problemen.

Wat houdt deelname in?

In een groep van 10 studenten wissel je uit over de resultaten van de Welzijnsmonitor, de mate van bekendheid van hulpverlening en mogelijke drempels (cognitief, logistiek, stigma) voor het gebruiken van deze hulpverlening of het zoeken naar hulp. Je krijgt ook de kans om jouw mening te geven over hoe drempels verlaagd kunnen worden en welke ondersteuning studenten nodig hebben.

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) verwerkt de inzichten in een beleidsrapport met aanbevelingen voor de Overheid. Universiteiten en hogescholen gaan ook met de resultaten aan de slag. Zo creëren we samen een community of caring.

Voor deelname dien je jouw toestemming te geven. Dit doe je door de informatiebrief te ondertekenen.

Tijd voor actie dus!

Via focusgroepen willen we meer inzicht krijgen in de drempels die studenten ervaren, én willen we vooral leren hoe we die drempels kunnen verlagen. Ook willen we leren welke ondersteuning studenten al dan niet verkiezen. Zo kunnen we samen een zorgzaam welzijnsbeleid ontwikkelen.

Interesse? Neem deel!

Je kan jouw ervaringen delen op een online sessie via Teams op

maandag 13 november 2023 om 18h30-20h of op

donderdag 16 november 2023 om 18h30-20h

Maak je dit onderzoek graag kenbaar op je social media?

Dan kan je onderstaande visual gebruiken!