Studenteninspraak

Studenteninspraak onbeperkt

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) ontwikkelde met de ondersteuning van het SIHO een charter met 10 strategieën om studentenraden te sensibiliseren om hun werking meer inclusief en toegankelijk te maken.

Intussen ondertekenden 13 studentenraden het charter. VVS zet in op extra promotie en een bekendmakingsrondes zodat studentenraden hier blijvend op inzetten.

Het project kreeg financiële steun van Hart voor Handicap.