U bent hier

Voor instellingen

Het SIHO creëert een verbindend netwerk tussen de instellingen hoger onderwijs waarin de deskundigheid inzake inclusief hoger onderwijs continu en duurzaam wordt gedeeld en bevorderd.

Het SIHO biedt advies, intervisie, coaching en vorming om inclusief onderwijs in het diversiteitsbeleid en onderwijspraktijk van de instellingen hoger onderwijs te verankeren. Het vormingsaanbod bestaat uit workshops en vormingen over diversiteit, inclusie, redelijke aanpassingen en universeel ontwerp. Ook voor scholen secundair onderwijs organiseert het SIHO een workshop rond studeren met een beperking in het hoger onderwijs. 

Het SIHO ontwikkelt ook publicaties en materialen om inclusief hoger onderwijs in de praktijk om te zetten en de positieve beeldvorming te bevorderen.

Contacteer het SIHO voor meer informatie over het aanbod en de kostprijs van het vormingsaanbod via dit contactformulier

De publicaties van het SIHO kunt u op de pagina publicaties raadplegen.

Specifiek materiaal voor instellingen is ook te raadplegen in de databank.