U bent hier

Privacyverklaring SIHO

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en respecteert de privacywetgeving (GDPR) ter zake. Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt het SIHO persoonlijke gegevens?

 •  Het SIHO verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt het SIHO?

 •  Het SIHO verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u aangevraagde dienst.
 • Afhankelijk van uw verhouding met het SIHO verzamelt het SIHO verschillende types van persoonsgegevens. Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens ingevuld worden:
  • Voor het inschrijven voor een evenement: naam/voornaam/organisatie/functie/e-mail
  • Voor het bestellen van een publicatie: naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
  • Voor het abonneren op de nieuwsbrief: e-mail
  • Voor het contactformulier op de website: naam/voornaam/e-mail
  • Voor het opvolgen van een adviesvraag via e-mail: e- mail
  • Voor een medewerking aan een sensibiliserende activiteit (bv. portret in de nieuwsbrief): naam/voornaam/e-mail/toestemmingsverklaring
  • Voor een medewerking aan een vormingsactiviteit (bv. gastspreker of vrijwilliger): naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
  • Voor het overmaken van een gift online: bedrag/naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente

Wanneer en waarom verwerkt het SIHO persoonlijke gegevens?

 • Het SIHO verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten.
 • Het SIHO verwerkt deze gegevens alleen :
  • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
  • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren; 
  • of, indien het SIHO wettelijk verplicht is om de gegevens te verwerken (bv. een bevraging van de aanspreekpunten van de onderwijsinstellingen in functie van een advies- of evaluatierapport voor de overheid);

Hoe behandelt het SIHO persoonlijke gegevens?

 • Gevoelige persoonlijke gegevens (bv. gezondheidsinformatie) worden altijd confidentieel behandeld, nooit doorgegeven aan derden, nooit openbaar gemaakt en niet opgeslagen.
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst. Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor de nieuwsbrief, dan gebruikt het SIHO uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrief te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.
 • Het SIHO geeft uw contactgegevens nooit door aan derden zonder uw expliciete toestemming.
 • Het SIHO geeft nooit uw contactgegevens door voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaart het SIHO persoonlijke gegevens?

 • Het SIHO verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor de dienstverlening binnen het doel waarvoor het deze heeft verzameld:
  • Voor inschrijving van evenementen: enkel voor opvolging van het evenement zelf (bv. nasturen publicatie en evaluatieformulier over het evenement), maximaal gedurende 6 maanden na het evenement.
  • Voor het bestellen en nasturen van publicaties: uw gegeven worden verzameld om u de publicatie te kunnen toesturen. Ze worden maximaal tot 6 maanden na de aanvraag bewaard.
  • Voor het contactformulier op de website: uw gegevens worden automatisch per e-mail naar info@siho.be verstuurd. De via dit formulier gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. Uw gegevens worden niet opgeslagen. Na afhandeling van uw e-mailbericht wordt het e-mailbericht verwijderd.
  • Voor een adviesvraag via e-mail: na afhandeling van uw e-mailbericht wordt het e-mailbericht binnen de 6 maanden verwijderd.
  • Voor de nieuwsbrief: uw gegevens worden gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief. Iedere mailing in deze bevat een uitschrijflink (opt-out)
  • Voor een medewerking aan een vormingsactiviteit en een sensibiliserende activiteit, alsook een gift: uw gegevens worden zonder beperking in de tijd bewaard, tenzij u vraagt om schrapping.
 • Het SIHO verzamelt en bewaart bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. het rapporteren over het aantal en de aard adviesvragen per jaar, een overzicht te maken van FAQ, het jaarverslag). De gegevens voor statistische of wetenschappelijke doeleinden worden altijd anoniem verwerkt. Individuele identificatie van personen is hierbij dus niet aan de orde.

Bewaart het SIHO mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een zorgvuldige en veilige manier verwerkt en bewaard. Daartoe maakt het SIHO  gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en -maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig. Het SIHO werkt hiervoor samen met Arteveldehogeschool.
 • Wanneer persoonsgegevens daadwerkelijk worden gedeeld met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst met de partij afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.
 • Moest er zich toch een datalek voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan handelt het SIHO volgens de wet voorziene omstandigheden, en wordt u persoonlijk verwittigd.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 • U kunt op elk moment de persoonlijke gegevens die het SIHO over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Neem daarvoor contact via info@siho.be.
 • U kunt steeds wijzigingen doorgeven aan het SIHO en heeft ook het recht om ‘vergeten’ te worden.  Neem daarvoor contact via info@siho.be. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kunt u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

Cookie-beleid en Google analytics

 • Het SIHO gebruikt cookies om de inhoud van zijn website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Dit zijn kleine stukjes informatie die via uw browser worden doorgestuurd en bewaard op de harde schijf van uw computer of uw mobiel toestel. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. U vindt meer uitgebreide informatie over ons cookie-beleid op de website van Arteveldehogeschool.
 • Het SIHO raadpleegt de gebruikersstatistieken van de website via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer u de site bezoekt. Via deze tracking cookies kan het SIHO nagaan hoeveel bezoekers de website bezoeken en bepaalde demografische gegevens verzamelen. Deze statistieken geven het SIHO inzicht in het gebruik van de website en stellen het SIHO in staat deze te verbeteren voor de eindgebruiker.
 • U kunt de cookies permanent of tijdelijk uitschakelen via het optiebeheer van uw internetbrowser. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als er cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Het weigeren ervan kan echter leiden tot een minder goede werking van bepaalde onderdelen, kenmerken of diensten van de website. U kunt hierdoor een verlies van gebruiksgemak ondervinden. Wij raden u daarom aan om cookies ingeschakeld te houden in uw browser. 

Nog vragen of bedenkingen?