U bent hier

Ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs

De invoering van het nieuwe ondersteuningsmodel in het leerplichtonderwijs en de extra middelen die daarvoor ter beschikking worden gesteld, bieden de kans om ook de regeling voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs te optimaliseren.

Vanaf 1 september 2017 lopen de overgangsmaatregelen die tijdens de academiejaren 2015-2016 en 2016-2017 van kracht waren met betrekking tot GON-begeleiding (geïntegreerd onderwijs) voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs af, en maken ze plaats voor een nieuwe regeling.

Die nieuwe regeling legt vast dat de begeleiding van studenten met functiebeperkingen vanaf academiejaar 2017- 2018 een duidelijke opdracht wordt binnen het beleid van alle hogescholen en universiteiten. De instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het operationaliseren van het ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs.

Met de leidraad 'ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs: van beleid naar praktijk' wil het SIHO de instellingen informatie geven over de nieuwe regeling, en informatie en inspiratie aanbieden om het beleid naar de praktijk om te zetten, met het oogmerk dat de noden van studenten met een functiebeperking kwaliteitsvol en doeltreffend worden ondersteund.

PDF iconleidraadondersteuningsmodel.pdf