U bent hier

Kick-off EPFIME project inclusieve mobiliteit

Establishing a thought-out Policy and Framework for Inclusive Mobility across Europe (EPFIME) is een 2-jarig project gefinancierd door Erasmus + KA3 Ondersteuning van beleidshervormingen "Ondersteuning van de implementatie van EHEA-hervormingen - 2018-2020".

Het project wordt gecoördineerd door het Departement Onderwijs en Vorming van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming en het Steunpunt voor Inclusief Hoger Onderwijs in Vlaanderen (SIHO), in samenwerking met de Association for Higher Education Access and Disability (AHEAD) in Ierland, het Erasmus Student Network (ESN) en de Irish Universities Association (IUA). Drie experten van Universities UK International (UUKI), Confia International en de Universiteit Gent bieden het consortium ondersteuning. 

Tijdens dit project onderzoeken de consortiumpartners en experten de behoeften en verwachtingen van Overheden, studenten met een functiebeperking en instellingen hoger onderwijs in Europa op vlak van inclusieve mobiliteit. Specifieke aandacht gaat naar hoe Overheden en instellingen hoger onderwijs krachtig kunnen samenwerken om de kwaliteit van ondersteuning en de overdraagbaarheid van leermiddelen voor zowel inkomende als uitgaande studenten met een functiebeperking in uitwisselingsprogramma's te versterken. 

Gedurende het project zullen de verschillende partners volgende outputs ontwikkelen: 

  • Een beleidsrapport over de bestaande nationale regelgeving inzake inclusieve mobiliteit 
  • Beleidsaanbevelingen voor betrokkenen in het hoger onderwijs (Europese Commissie, Overheden, nationale agentschappen, beleidsmedewerkers, medewerkers internationalisering, zorgcoördinatoren, zorgcoördinatoren) over hoe een duurzaam beleids- en ondersteuningskader rond inclusieve mobiliteit op Europees/nationaal/ regionaal/instellingsniveau kan worden geïmplementeerd  
  • Een leidraad over inclusieve mobiliteit om instellingen voor hoger onderwijs te stimuleren om een duurzame inclusieve mobiliteitsstrategie op instellingsniveau te implementeren 
  • Een self-assessment tool waarbij overheden en instellingen hoger onderwijs hun beleid en praktijk inzake inclusieve mobiliteit in kaart kunnen brengen en vergelijken met Europese regelingen en praktijken, zodat ze inzicht krijgen in hun eigen positie 
  • Een online platform inclusivemobility.eu waar alle relevante informatie te vinden is over inclusieve mobiliteit voor overheden, nationale agentschappen, instellingen hoger onderwijs en studenten met een functiebeperking. Voortbouwend op het bestaande MappED! platform, zullen ook Overheden hun informatie over regelgeving, beleid en ondersteunende diensten kunnen registreren 

De resultaten van dit project zullen een betere en duurzamere samenwerking van de verschillende stakeholders stimuleren en de kwaliteit en overdraagbaarheid van ondersteuning en leermiddelen tussen Europese landen waarborgen en verhogen. Op langere termijn zal het project tot een toename leiden van studenten met een functiebeperking die deelnemen aan internationale uitwisselingsprogramma's. 

De Kick-off van het EPFIME project vond plaats in Brussel op 6 en 7 mei 2019:

 

Het project loopt tot mei 2021.