U bent hier

Terugblik op werkingsjaar 2018

In het werkingsjaar 2018 zette het SIHO intensief in op de begeleiding van instellingen hoger onderwijs bij het implementeren van de nieuwe regeling inclusief hoger onderwijs. Het SIHO organiseerde zeven intervisiedagen en een studiedag waar veel medewerkers van alle instellingen bij aansloten.

Naast de procesbegeleiding en het voorzien van advies op maat aan alle instellingen hoger onderwijs, ontwikkelde het SIHO ook ondersteunende materialen, zoals onder meer de leidraad stage en Engelstalige materialen om inkomende studenten met een functiebeperking terdege te begeleiden.

Daarnaast versterkte het SIHO ook zijn brugfunctie met de Vlaamse overheid en bouwde het nieuwe (internationale) samenwerkingen uit rond inclusieve mobiliteit, redelijke aanpassingen, stage en de overstap naar werk. 

Informatie over alle gerealiseerde acties vindt u in het jaarverslag SIHO 2018.

De blikvangers vindt u in de steekkaart werkingsjaar 2018